2 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت یکطرفه شده است | یک دنیا خبر