اختتامیه دومین رویداد هم‌آفرینی همراه‌اول | یک دنیا خبر