ترامپ دخالت روسیه در حملات سایبری به آمریکا را پذیرفت | یک دنیا خبر