ترامپ دامادش را مشاور ارشد کاخ سفید کرد | یک دنیا خبر