نگرانی دموکرات‌ها از سمت دولتی داماد ترامپ | یک دنیا خبر