چشم امید مخالفان مسلح سوریه به حمایت ترامپ | یک دنیا خبر