وزارت کشور عربستان آمار تروریست‌های اتباع سعودی را اعلام کرد | یک دنیا خبر