عادل‌الجبیر حشد شعبی را مورد انتقاد قرار داد | یک دنیا خبر