واکنش سفیر پیشین آمریکا در فلسطین اشغالی به بد زبانی نتانیاهو علیه اوباما | یک دنیا خبر