تلاش جمهوریخواهان و دموکرات ها برای تحریم‌های تازه ضد روسیه | یک دنیا خبر