۷ هزار تروریست گذرنامه ترکیه‌ای دارند | یک دنیا خبر