نماینده آمریکا در سازمان ملل: در واشنگتن درباره لزوم مقابله با ایران اختلافی وجود ندارد/ ایران تهدیدی استراتژیک است | یک دنیا خبر